Personvern

Denne personvernerklæringa gjeld alle forretningsprosessar hjå Flinkt – Flyt hundetrening, framover nemnd som behandlingsansvarleg.

Erklæringa gjev informasjon om databehandling utførd av behandlingsansvarleg og bestemmer føremålet og verkemidla for behandlinga samt databehandling me gjer på vegne av våre kundar, basert på deira instruksar.

Føremålet er både å gjere brukaropplevinga betre for deg ved at nettstaden hugse innstillingane dine, kva sider du har besøkt, innlogging og eventuelle brukarnamn og andre opplysningar som du har lagt inn og vil at nettsida skal hugse slik at du slepp å skrive dette inn for kvar gong.

Me brukar ikkje informasjonskapslar til å sjå kva nettsider du besøkjer etter at du har vore på nettsidene våre. Me lagrar heller ikkje informasjon som gjer at vi kan identifisere deg som person. 

Det er frivillig for deg som besøkjer nettsidene å oppgje personopplysningar i samband med  tenester, til dømes å motta nyheitsbrev eller å fylle ut og sende inn skjema.

Behandling av personlege data er naudsynt for at me skal kunne ivareta våre kontraktsforpliktingar og tene deg som kunde. Personleg data kan og nyttast til sal, kontakt med kundeservice, marknadsføring, informasjon og bokføring. Ved marknadsføring på epost eller sms hentar me eit eksplisitt samtykkje på førehand.

Ved å gi oss dine personlege opplysningar, godtek du praksis og vilkår som skrivne i denne erklæringa. Har du innsigingar til vår behandling av personvern har du og høve til å klage til Datatilsynet.

Behandlingsansvarlig:

Flinkt

Bogavegen 157

5725 Vaksdal

E-post: hei@flinkt.no

Opplysninger som innhentast

Opplysningar kan registrerast og lagrast når du registrerer deg på www.flinkt.no, når du er i kontakt med sal og support enten via e-post, chat eller når du bruker våre tenester.

Kvar lagrar me informasjon om deg – og kvar deler me informasjonen om deg med andre?

Vår ehandelsplattform er levert av Woocommerce og WordPress.

Underleverandører 

Behandlingsansvarlig nyttar seg og av tenester levert av 3. Part. Her er ei oversikt over underleverandører der informasjon kan lagrast

Vipps:

Om du betalar med Vipps i nettbutikken (eller vår fysiske butikk) vil ditt telefonnummer sendast til Vipps for videre identifikasjon.

Klarna:

Om du betaler med Klarna i nettbutikken vil personleg informasjon som e-post, navn, adresse, personnummer delast med Klarna for kreditt.

Google Analytics:

Google Analytics nyttast for analyse av trafikk. IP-adresser og besøksmønster lagres.

Visma:

Visma er vårt regnskapssystem og data nødvendig for bokføring lagres her. Typisk Navn/adresse/ordrer/faktura.

Bring:

Me sender pakker med Bring og deler soleis informasjon relatert til frakt slik som namn, telefonnummer og adresse.

Postnord:

Me sender pakker med Postnord og deler således informasjon relatert til frakt slik som namn, telefonnummer og adresse.

Kommunikasjon gjennom e-post og sms

Som kunde vil du motta kunne motta e-post og sms rundt ditt kundeforhold. F.eks vil me sende deg e-post/sms relatert til ordrer du har lagt inn, sms med sporingsnummer, gløymt passord, informasjon rundt din kundekonto, ol. Dette er definert som berettiga interesse og det vil ikkje beast om samtykke til.

Me nyttar og e-post til markedsføring og kommunikasjon. Som kunde hjå oss vil du med jamne mellomrom motta nyhetsbrev så lenge du har gitt et aktivt samtykke til det. Det er mogleg å melde seg av nyhetsbrev ved å klikke på avmeldingslenka i e-postane.

Innsyn og retting

Du har krav på innsyn i de opplysninger som er registrert om deg. Innsyn kan og fåas ved å sende ein henvendelse til hei@flinkt.no. Dersom de registrerte opplysninger ikkje er riktige eller er ufullstendige, kan du krevje at opplysningene korrigerast i henhold til personopplysningslova.

Oppbevaring og sletting

Opplysninger som ikkje lenger er naudsyne for det formål dei er laget for, slettast fra våre system.

Informasjon om bruk av informasjonskapslar.

Ein informasjonskapsel (cookie) er ei lita tekstfil som lagrast på di datamaskin.

Me nyttar informasjonskapslar mellom anna til å hugse di innlogging, passord i kryptert form, til å forbetre brukaropplevelsen og som ein del av vår markedsføring mot nye kundar.

Når du besøker våre tenester, set me både midlertidige og varige informasjonskapslar. En midlertidig informasjonskapsel slettes ofte automatisk når du lukker nettleseren din, mens varige kan ligge på din maskin i opptil ett år.

Om du ønsker å lære mer om informasjonskapsler kan http://www.aboutcookies.org benyttes.

Følgende informasjonskapsler er i bruk i våre tjenester

Bruk av våre butikkløsninger

Me nyttar informasjonskapslar til mellom anna å hugse deg som kunde og hugse innhold i di varekorg. Utan informasjonskapsler vil ikkje ein nettbutikk kunne fungere.

Bruk av Klarna Checkout

Når våre butikkløsninger nyttast saman med Klarna Checkout sets det informasjonskapslar frå Klarna. Meir informasjon på https://www.klarna.com/no/cookies/.

Google Analytics

Google Analytics nyttar informasjonskapsler for analyse av trafikk.

Google Adwords

Me nyttar annonsering gjennom Google sin plattform. Informasjonskapslar nyttast slik at annonsering kan målrettast basert på besøksmønster.

Facebook Pixel

Me nyttar annonsering gjennom Facebook sin plattform. Informasjonskapslar nyttast slik at annonsering kan målrettast basert på besøksmønster.

Samtykke i bruk av informasjonskapsler

I henhold til norsk lov har du automatisk samtykka i at me lagrer informasjonskapslar på di datamaskin dersom du tillet det gjennom innstillingane i din nettlesar.